Представяни стоки и услуги

Представяни стоки и услуги

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи/категории и подгрупи/подкатегории;

В сайта към всеки посочен артикул/продукт е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. ГРАБО МАРКЕТ ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Потребителите са длъжни да сигнализират за екипа на TikTak.bg, ако открият нередност в някоя от посочените обяви.

TikTak.bg си запазва правото да публикува и одобрява публикуването на имена, модели и друга информация за стоки на Английски,Руски, Немски или какъвто и да е друг език, когато:
  • Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
  • Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
  • Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език;

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. TikTak.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. TikTak.bg има право по всяко време да изтрива, рекламни материали или обяви, в случай, че те са в разрез с Общите условия на сайта. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за онлайн покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...