Онлайн решаване на спорове между търговец и потребител

Онлайн решаване на спорове между търговец и потребител

Ако имате проблем с нещо, което сте купили онлайн, можете да използвате официалния уебсайт, разработен от Европейската комисия, за да постигнете извънсъдебно споразумение по спора.

Всеки орган за решаване на спорове има свои собствени правила и процедури. Обикновено те са по-прости, по-бързи и по-евтини от съдебните процедури. Органи за решаване на спорове в ЕС.

Можете да направите всичко онлайн на 4 основни етапа:

  • Подаване на жалба
  • Постигане на съгласие за орган за решаване на спорове
  • Разглеждане на жалбата от този орган
  • Резултат и приключване на жалбата
Етапите на процедурата са показани Тук.

Защита на данните

В декларациите за поверителност по-долу се обяснява защо и как данните се събират и обработват, както и как можете да упражнявате правата си във връзка с вашите данни. Допълнителна информация, може да намерите ТУК
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...