Авторски права

Авторски права

Авторски права и ограничения свързани с тях.

 

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ГРАБО МАРКЕТ ЕООД или търговците регистрирани в сайта, собственост на ГРАБО МАРКЕТ ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.

ГРАБО МАРКЕТ ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ГРАБО МАРКЕТ ЕООД и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ГРАБО МАРКЕТ ЕООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от търговеца предлагащ стоката. ГРАБО МАРКЕТ ЕООД не е посредник между търговец и купувач и не носи отговорност за съдържанието на публикуваните обяви от регистрираните в сайта търговци, както и за наличието на авторски права върху предлаганите от потребителите/търговците стоки в сайта. Този сайт е само платформа за свободно публикуване на обяви и търговия.

Всички предоставени от ГРАБО МАРКЕТ ЕООД стоки и услуги, които се използват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на ГРАБО МАРКЕТ ЕООД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите те не използват услуга, предоставена от ГРАБО МАРКЕТ ЕООД и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

ГРАБО МАРКЕТ ЕООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.
 
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...